Thuốc Pexate 500

  • Tên đầy đủ của thuốc: Pexate 500 (bột đông khô pha tiêm Pemetrexed disodium 500mg)
  • Hoạt chất: Pemetrexed disodium tương đương Pemetrexed 500mg
  • Tá dược trong thuốc: Gồm chất mannitol và nước pha tiêm
  • Dạng đóng hộp: Hộp một lọ thuốc đông khô pha tiêm
  • Nhà sản xuất: Naprod Life Sciences Pvt. Ltd

Gọi hotline